Island Riders - Med körglädjen som gemensam motor

Hur klubben bildades!

Det hade talats redan något år tidigare om att bilda en mc klubb.
Sommaren 2004 på Mc-dagarna kom diskussionerna åter upp
och de som var med bestämde att nu skulle det ske.
Alla som var närvarande och intresserade skulle skriva ner sina namn,
men vad skulle vi skriva på? Man har ju inte med skrivmaterial på trippen precis.
Någon kom på att vi har ju papperstallrikar och så blev det,
namnen skrevs ner på en papperstallrik.
Dag och tid för första mötet bestämdes till c:a en vecka senare.
På mötet utsågs sedan en interimsstyrelse som fortsatte arbetet med
att ta fram namn, stadgar, logotype och annat som behövdes.
Det bestämdes också att köra hoj var det primära som klubben skulle syssla med.
Vilken hoj man har skulle inte heller spela någon roll, klubben var för alla.
Intresselistan fylldes snart på och antalet uppgick vid tiden för första årsmötet till 46 personer.
Första årsmötet gick av stapeln lördag 5 mars på Solhyddan i Köpingsvik.


Copyright © 2005 Island Riders